Insamling på scoutlägret

Insamling på scoutlägret

På årets scoutläger i Flötemarken hade man valt ett lagat mål mat om dagen som insamlingsprojekt. Offerviljan hos scouterna var mycket god och på lägrets sista dag hade över 6800:- samlats in. Detta räcker till mat för 12 barn i 68 dagar.2001-05-25