Panta mera!

Den 22 augusti tömde vi pantlåda på ICA-Ankaret igen. Det var kvitton för 5014 i den och med Rolf Bäckmans dubblering får föreningen 10028 kr. Fantastiskt!
Vi tackar så hjärtligt för bidraget!
Styrelsen2013-08-25