Panta mera!

Nu har Rolf på Ankaret och Kristina från Tjernobylbarn på Smögen summerat pantkvittona som generösa pantare lagt i lådan vid maskinen på Ica Smögen de senaste fem månaderna.

Ankaret dubblerar ju värdet på kvittona och det resulterade i att hela 12 968 kr nu är överförda till vårt konto. Fantastiskt!

Ett stort TACK till alla, som skänker sina pantpengar till oss och ett lika stort tack till ICA Ankaret.
PANTA MERA!

/Kristina Grahl2012-09-08