Detta gör vi

Arbetet med Tjernobylbarn på Smögen har inte bara fört oss närmare våra grannar i öst, utan också varandra. Det är fantastiskt att arbeta tillsammans för en god och viktig sak och det förenar. Vi har fått erfara att ge är att få och många vänskapsband har knutits genom åren.

Att hjälpa de behövande i deras vardag genom att stötta de hjälpinsatser som församlingen i Ivenets driver är vår viktigaste uppgift, men arbetet här på hemmaplan löper också på hela tiden. Läs mer om Klädinsamling, Information och Lägerverksamhet genom att klicka på rubrikerna till vänster.