Hjälparbete i Ivenets

Hjälparbete i Ivenets

Sedan 1998 har vår förening samarbetat med den ortodoxa församlingen som finns i Ivenets och området runt omkring. Detta område ligger fem mil väster om Minsk i Vitryssland. Prästen där, Fader Viktor, bedriver med sina församlingsbor ett omfattande socialt arbete, som vi stöttar ekonomiskt och genom kontakt.

Nöden i detta område är enormt stor. De vuxna, som oftast arbetar på kolschosbruken, får inte alltid ut någon lön. Man överlever tack vare det man odlar på den egna täppan. Vill man något med sitt liv så flyttar man in till Minsk, där andra möjligheter finns. De som blir kvar är de gamla samt en del unga av vilka flera hunnit etablera alkoholmissbruk. Är man redan fattig blir detta en enorm tragedi inte minst för familjens barn, som varken är hela, rena eller mätta. Det är dessa barn vi vill stötta på olika sätt.