En trevlig stund

Lördagen den 25 mars var det många som kom till Församlingshemmet på Smögen. Där serverades kaffe med tårta. Lotterierna hade en strykande åtgång och många gick hem med fina vinster.

Torbjörn Larsson och Christian Rödström spelade och många sjöng med i de välkända sångerna. Maj Ragnarsson visade bilder från sina två senaste resor till Belarus och sedan berättade hon och andra ur styrelsen om föreningens arbete.

Vi fick in 6000 kronor som oavkortat går till ”Matprojektet”. Detta projekt har vi varit delaktiga i under flera år. 25- 30 barn får ett middagsmål om dagen. Denna verksamhet har vi förra året och hittills i år stöttat med 8000kr/månad. Det betyder mycket för barnen, som i många fall inte skulle få äta sig mätta på grund av familjens omständigheter. Många av föräldrarna i detta område av Belarus är arbetslösa och/eller alkoholiserade.

Vill du stödja detta arbete, så går det bra att använda föreningens postgiro. Märk inbetalningskortet men ”Matprojektet”.
Postgiro 491865-2
Bankgiro 915-15562006-04-09