Välkommen till Tjernobylbarn på Smögen

Tjernobylbarn på Smögen är en fristående ideell förening som stödjer hjälpverksamhet bland barn och äldre, på den vitryska landsbygden. Föreningen grundades i mars 2000. Hjälpverksamheten har dock varit igång sedan sommaren 1997 då vi för första gången hade besök av barn från Vitryssland.

Vårt syfte är att hjälpa barn som direkt eller indirekt fallit offer för Tjernobylkatastrofen. Vi stödjer den lokala församlingen i Ivenets hjälparbete bland familjer och äldre på plats och vart tredje år så arrangerar vi läger för vitryska barn på Smögen.

På denna sida kan du läsa om föreningen, det arbete vi stödjer och hur du kan vara med och bidra. Vi lägger också kontinuerligt ut nyheter som du hittar under rubrikerna Nyheter Sverige och Nyheter Belarus. Välkommen med!